Používanie cookies

Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES
1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“
v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje
vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými
návštevníkmi.
2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:
– spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a
– účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.
3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané
prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky
používania.

Článok II

ČO SÚ COOKIES
1. Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón
atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať
vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou
cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne
informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na
identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto
dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.
pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:
– pomocou tzv. „relačného cookies“ – počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné
cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete
nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí
transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov
cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej
Internetovej stránky.
– pomocou tzv. „trvalé cookies“ – pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies
môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré
zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,
internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém
zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré
cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto
je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,
aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

2. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku
našou spoločnosťou.
3. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho
zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích
strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu
(napríklad Google Analytics).
4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme
získať prístup ku cookies tretích strán.

Článok III
ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES
Na našej Internetovej stránke používame nasledujúce kategórie súborov cookies:
Nevyhnutné súbory cookies, Analytické súbory cookies, Marketingové súbory cookies.

1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:
a.       Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky
nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto
súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.
Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo
správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.
b.       Analytické súbory cookies nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich
webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás
nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači
vypnúť.
c.       Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných
reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej
identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Chceli by sme vás upozorniť, že
odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových
stránkach, avšak už nemusia zodpovedať vašim záujmom.
2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými
partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie
relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies
dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania
súborov cookies.
3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies
používaných na týchto webových stránkach.

Článok IV

NASTAVENIE COOKIES
1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne
nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo
nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.
Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a
mazanie cookies.
2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky
fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám
vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.
3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním
nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.
Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo
vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.
4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným
tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,
ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba
relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na
príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.
5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete
kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony
cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies
môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie
informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v
záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.
6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie
súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie
podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania.

Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI
1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané
prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe
akých právnych dôvodov a na aké účely.
2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.

3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon
vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky
cookies).
4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho
oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v
prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie – viď vyššie.
5. Pre prípad, že ste nám poskytli svoj súhlas s výkonnostnými súbormi cookies, s funkčnými
súbormi cookies alebo s marketingovými súbormi cookies, môžeme vaše osobné údaje použiť
a spracovať na:
a.       náhľad a analýzu vykonanú za účelom informovania o našich marketingových
stratégiách a na zlepšenie vašej návštevnosti;
b.       identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky;
c.       zaznamenanie, kedy sa zapojili do elektronickej komunikácie;
d.       hodnotenie a zlepšovanie našich služieb tak, aby vaša návšteva a používanie webovej
stránky boli užitočnejšie;
e.       zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby;
f.        kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému;
g.       sledovanie vášho prehliadača na iných weboch a vytváranie profilu vašich záujmov,
aby sa vám zobrazovali relevantné reklamy na iných webových stránkach;
h.       účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti.

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES
1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu
vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť
nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už
nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.
2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie
informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies
a medzipamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.
3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento
konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový
prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.
4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie
„pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho
zariadenia.
5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte
stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o
úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že
nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť
za jeho obsah.
7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača
zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna
alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť
bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.
8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím
akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí
zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo
vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

Článok VII
HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN
1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu
hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o
účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
2. Odporúčame, aby ste si kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej
strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých
v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:
a.       Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie
našich webových stránok.
b.       Analytické súbory cookies. Používame cookies, aby ste nám pomohli zhromažďovať
informácie, ktoré nám umožňujú analyzovať webovú prevádzku na našich webových
stránkach. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, ktoré sú anonymné, sú
zasielané tretej strane, ktorá prevádzkuje analytické nástroje, ktoré používame na analýzu
zhromaždených informácií a na zlepšenie výkonu webu.
c.       Marketingové súbory cookies. Tieto cookies sú nastavené prostredníctvom našich
stránok našimi marketingovými partnermi a slúžia na vytváranie profilu vašich záujmov a
zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale
sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia.

Článok VIII

SLEDOVANIE EMAILOV
1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok,
webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy
ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto
informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.
2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete
stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby
dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.
3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu
uvedenú v podmienkach používania.

Článok IX

ZMENY A KONTAKT
1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany
našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením
na našich webových stránkach.
2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa
predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových
stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo
spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených
v našich podmienkach používania.