Agregátny kontajner

Agregátny kontajner je špeciálny kontajner na montáž agregátu a iných technologických zariadení. Obsahuje žalúziu na nasávanie vzduchu. Môže sa tiež použiť pre generátor elektrického prúdu pomocou spaľovacieho motora. Pri tejto úprave obsahuje deliacu stenu pre elektrickú miestnosť.

Rozmery: 8 m x 3 m x 3 m
12,2 m x 3 m x 3 m
13,5 m x 3,5 m x 3,5 m
podľa požiadavky