Technologický kontajner

Technologický kontajner sa používa na montáž technologických zariadení.  Obsahuje núdzové dvere so zámkom s panikovou funkciou, ventilátor a vzduchotechnické tlmiče pre nasávanie a vyfukovanie vzduchu. Kontajner má pevnú elektrickú rozvodňu a oddelenú motorovú časť deliacou stenou.

Rozmery: 6,058 m x 2,438 m x 2,591 m
8 m x 3 m x 3 m
12,2 m x 3 m x 3 m
podľa požiadavky